มหาจักร เคมีคอล

ผลิตภ้ณฑ์มาตราฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
มอก. 332-2537 เครื่องดับเพลิงมหาจักร พิทักษ์ทรัพย์สิน

certผลิตภัณฑ์เครื่องดับเพลิงของเรา

เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม

เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม

เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม (Aqueous Film Forming Foam of AFFF)ดับเพลิง CLASS A B
เป็นสารประเภท Fluorochemical Surfactant มีคุณสมบัติในการทำให้เกิดฟองโฟมและการแพร่กระจาย (Wetting Power) ในขณะเดียวกันมีสารทำให้ฟองโฟมเกิดความคงตัวยิ่งขึ้น ลักษณะการทำงาน สามารถควบคุมสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ 3 ทาง คือ

  • น้ำ ทำหน้าที่ลดความร้อน
  • ฟองโฟม ทำหน้าที่ปิดกั้นออกซเจนในอากาศ
  • ชั้นฟิล์ม (Aqueous Film) ทำหน้าที่ปิดกั้นไอระเหยของน้ำมัน

นอกจากมีคุณสมบัติเหมาะสำหรับการดับไฟที่เกิดจากน้ำมันชนิดต่าง ๆ แล้ว AFFF ยังสามารถควบคุมและป้องกันการลุกติดไฟของน้ำมันที่รั่วไหล (Oil Spill) ในบริเวณขนถ่ายน้ำมัน นับเป็นการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ได้เป็นอย่างดี AFFF สามารถใช้ร่วมกับเครื่องดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • CLASS A วัตถุเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง และพลาสติก
  • CLASS B วัตถุเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลว เช่น น้ำมัน จารบี สารไวไฟทุกชนิด และแก๊สติดไฟต่าง ๆ

เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำ

เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำ (Water Fire Extinguisher)ดับเพลิง CLASS A เครื่องดับเพลิงยกหิ้วบรรจุสารดับเพลิงชนิดน้ำของ "BADGER" ตัวถังและมือจับทำด้วยสแตนเลส วาล์วควบคุมการฉีดทำด้วยทองเหลืองชุดโครเมี่ยม ดับไฟที่แรงดัน 100 ปอนด์/ตารางนิ้ว สามารถเติมน้ำและอัดอากาศเพิ่มแรงดันได้ เหมาะสำหรับติดตั้งในโรงเรียน, โรงพยาบาล, อพาร์ทเม้นท์, ห้องเก็บสินค้า, ออฟฟิศ หรือพื้นที่อื่น ๆ ที่อาจเกิดเพลิงไหม้จากเชื้อเพลิงชนิด A

  • CLASS A วัตถุเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง และพลาสติก

ข้อควรระวัง ห้ามนำเครื่องดับเพลิงชนิดน้ำไปดับไฟ CLASS B และ C อันได้แก่ วัตถุเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลว และวัตถุเชื้อเพลิงที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า ตามลำดับ เนื่องจากน้ำมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำมัน และน้ำเป็นสื่อในการนำไฟฟ้าเครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดติดตั้งเพดานเครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ เคมีแห้ง

ชนิดเคมีแห้ง (DryChemical)

 

เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ สารเหลวระเหย

ชนิดสารเหลวระเหย (Clean Agent)

 
เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดติดตั้งเพดาน

  • สำหรับติดตั้งในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และยากต่อการเข้าถึง เช่น ห้องServerห้องควบคุม
  • ตัวเครื่องดับเพลิงจะฉีดดับเพลิงได้เองโดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ ขณะที่ไม่มีคน
  • สามารถดับเพลิงได้ทุกชนิด