มหาจักร เคมีคอล

ผลิตภ้ณฑ์มาตราฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
มอก. 332-2537 เครื่องดับเพลิงมหาจักร พิทักษ์ทรัพย์สิน

certถังดับเพลิง


...

ถังดับเพลิง Clean Agent

Clean Agent มหาจักร รักษ์โลก
ขนาด 2.2 5 10 15 20 ปอนด์คุณสมบัติ


เป็นสารเหลวระเหยที่สามารถดับเพลิงได้ทุกประเภทโดยเฉพาะกับอุปการณ์คอมพิวเตอร์, อีเล็คโทรนิคส์และตู้คอนโทรลต่างๆ ตัวสารไม่เป็นอันตรายต่อคนและอุปกรณ์ฉีดใช้ได้มากกว่า 1 ครั้ง สามารถระเหยได้เองโดยไม่ต้องทำความสะอาด

...

ถังดับเพลิงเคมีแห้ง

เคมีแห้ง ขนาด 2.2 5 10 15 20 50 ปอนด์
คุณสมบัติ


สามารถดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงได้ทุกประเภท เช่น เพลิงที่เกิดจากแก๊ส, น้ำมัน, กระดาษ, ผ้า, ไม้, ไฟฟ้า และวัสดุไวไฟทั่วไป ตัวเคมีไม่เป็นสื่อไฟฟ้า ตัวถังทำด้วยเหล็กกล้าหนาอย่างดี ก้นถัง 2 ชั้น กันกระแทก อุปกรณ์และชิ้นส่วนทุกสิ้นแข็งแรงทนทาน สามารถใช้งานได้นานเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก กระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.332/2537)

...

ถังดับเพลิง CO²

CO² ขนาด 5 10 15 ปอนด์
คุณสมบัติ


เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่สามารถดับเพลิงเบื้องต้นได้ทุกประเภท เช่น เพลิงที่เกิดจาก แก๊ส, น้ำมัน, และสารระเหยติดไฟอื่นๆ เหมาะกับพื้นที่ที่ไม่มีกระแสลมแรง สามารถฉีดใช้ได้มากกว่า 1 ครั้ง
...

เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม

เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม (Aqueous Film Forming Foam of AFFF)ดับเพลิง CLASS A B
เป็นสารประเภท Fluorochemical Surfactant มีคุณสมบัติในการทำให้เกิดฟองโฟมและการแพร่กระจาย (Wetting Power) ในขณะเดียวกันมีสารทำให้ฟองโฟมเกิดความคงตัวยิ่งขึ้น ลักษณะการทำงาน สามารถควบคุมสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ 3 ทาง คือ


  • น้ำ ทำหน้าที่ลดความร้อน
  • ฟองโฟม ทำหน้าที่ปิดกั้นออกซเจนในอากาศ
  • ชั้นฟิล์ม (Aqueous Film) ทำหน้าที่ปิดกั้นไอระเหยของน้ำมัน

นอกจากมีคุณสมบัติเหมาะสำหรับการดับไฟที่เกิดจากน้ำมันชนิดต่าง ๆ แล้ว AFFF ยังสามารถควบคุมและป้องกันการลุกติดไฟของน้ำมันที่รั่วไหล (Oil Spill) ในบริเวณขนถ่ายน้ำมัน นับเป็นการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ได้เป็นอย่างดี AFFF สามารถใช้ร่วมกับเครื่องดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  • CLASS A วัตถุเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง และพลาสติก
  • CLASS B วัตถุเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลว เช่น น้ำมัน จารบี สารไวไฟทุกชนิด และแก๊สติดไฟต่าง ๆ

เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำ

เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำ (Water Fire Extinguisher)ดับเพลิง CLASS A เครื่องดับเพลิงยกหิ้วบรรจุสารดับเพลิงชนิดน้ำของ "BADGER" ตัวถังและมือจับทำด้วยสแตนเลส วาล์วควบคุมการฉีดทำด้วยทองเหลืองชุดโครเมี่ยม ดับไฟที่แรงดัน 100 ปอนด์/ตารางนิ้ว สามารถเติมน้ำและอัดอากาศเพิ่มแรงดันได้ เหมาะสำหรับติดตั้งในโรงเรียน, โรงพยาบาล, อพาร์ทเม้นท์, ห้องเก็บสินค้า, ออฟฟิศ หรือพื้นที่อื่น ๆ ที่อาจเกิดเพลิงไหม้จากเชื้อเพลิงชนิด A  • CLASS A วัตถุเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง และพลาสติก

ข้อควรระวัง ห้ามนำเครื่องดับเพลิงชนิดน้ำไปดับไฟ CLASS B และ C อันได้แก่ วัตถุเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลว และวัตถุเชื้อเพลิงที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า ตามลำดับ เนื่องจากน้ำมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำมัน และน้ำเป็นสื่อในการนำไฟฟ้า