มหาจักร เคมีคอล

ผลิตภ้ณฑ์มาตราฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
มอก. 332-2537 เครื่องดับเพลิงมหาจักร พิทักษ์ทรัพย์สิน

cert

 การบริการหลังการขาย

 1. บริการแนะนำวิธีการใช้และตรวจสอบสภาพเครื่องเบื้องต้นโดยไม่คิดค่าบริการ
 2. บริการตรวจสอบสภาพเครื่องและน้ำยา ทุกๆ 3-6 เดือน / ครั้ง โดยไม่คิดค่าบริการ
 3. บริการสำรองถังดับเพลิง กรณีที่นำถังมาเติมน้ำยาใหม่โดยไม่คิดค่าบริการ
 4. มีเครื่องดับเพลิงสำรองให้กรณีฉุกเฉิน โดยไม่คิดค่าบริการ
 5. บริการให้คำปรึกษาการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยตามกฎกระทรวงโดยไม่คิดค่าบริการ
 6. รับฝึกอบรมการซ้อมดับเพลิงขั้นต้น-ขั้นรุนแรง และอพยพหนีไฟ พร้อมใบรับรองจากหน่วยราชการ
 7. รับประกันสภาพถังดับเพลิงเป็นเวลา 5 ปี หากตรวจพบถังดับเพลิงมีปัญหา ยินดีเปลี่ยนถังใหม่ให้ทันที
 8. รับประกันประสิทธิภาพน้ำยาเคมีเป็นเวลา 3 ปี
 9. มีบริการรับซื้อเครื่อง / เทิร์นเครื่อง / ทำสีเครื่องพร้อมติดสติ๊กเกอร์ใหม่
 10. เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-18.00 น.
 11. กรณีฉุกเฉินสามารถโทรแจ้งขอสำรองถังดับเพลิงได้ 24 ชั่วโมง

 เงื่อนไขการยกเว้นไม่รับประกันสินค้า

 1. กรณีเคลื่อนย้ายสินค้าจนได้รับความเสียหาย เช่น ถังบุบ /ยุบ หรือถังรั่ว
 2. กรณีที่ถังดับเพลิงไม่ได้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ เช่น ไม่มีสลักและสายรัดนิรภัย
 3. กรณีอนุญาตให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงานของมหาจักร เคมีคอล เข้าไปตรวจเช็คหรือเติมน้ำยาเคมี

 บริการขนส่งสินค้าให้ฟรี
(กรุงเทพฯและปริมณฑล)

หมายเหตุ :
การบริการและรับประกันเฉพาะสินค้าประเภทถังดับเพลิงเท่านั้น หากเป็นสินค้าประเภทอื่นจะมีการบริการ และการรับประกันที่แตกต่างกัน
โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท มหาจักร เคมีคอล จำกัด

บริการหลังการขายจากเรา
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้สินค้า
และการบริการอื่นๆ จากมหาจักรเคมีคอล