มหาจักร เคมีคอล

ผลิตภ้ณฑ์มาตราฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
มอก. 332-2537 เครื่องดับเพลิงมหาจักร พิทักษ์ทรัพย์สิน

certตู้ใส่อุปกรณ์ดับเพลิงComplete Set FIRE HOSE RACK

มาตรฐาน UL/FM จากประเทศสหรัฐอมริกา

FIRE HOSE RACK Certificate

เหมาะสำหรับติดตั้ง ประจำอาคาร สำนักงานและโรงงาน
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

FIRE HOSE RACK

 1. ตู้ใส่อุปกรณ์ดับเพลิงทำด้วยโลหะเหล็กพ่นสีแดง เบอร์16 หรือ เบอร์18 บานประตูเปิด-ปิดได้ ขนาด 80x100x30 ซม.*
 2. แองเกิ้ลวาล์วขนาด 1.5 นิ้ว
 3. สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้าใบขนาด 1.5 นิ้ว x 100 ฟุต (30 เมตร) พร้อมข้อต่อหัวอัดเกลียวอเมริกัน และหัวฉีดปรับฝอยชนิดทองเหลืองขนาด 1.5 นิ้ว
 4. แองเกิ้ลวาล์วขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมข้อต่อทางจ่ายน้ำเขี้ยวเดี่ยวเกลียวนอกอเมริกันชนิดทองเหลือง และฝาอุดพร้อมโซ่
 5. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด 10 ปอนด์ หรือ 15 ปอนด์
 6. บานพับรุ่นสลัก
 7. กุญแจล็อคกดเด้ง
 8. กระจกเซฟตี้หนา 4 มม.
 9. ขวานดับเพลิงขนาด 6 ปอนด์
 • หมายเหตุ: รับผลิตตู้ตามความต้องการ

Complete Set FIRE HOSE REEL

มาตรฐาน UL/FM จากประเทศสหรัฐอมริกา

FIRE HOSE REEL certificate

เหมาะสำหรับติดตั้ง ประจำอาคาร สำนักงานและโรงงาน
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

FIRE HOSE REEL

 1. ตู้ใส่อุปกรณ์ดับเพลิงทำด้วยโลหะเหล็กพ่นสีแดง เบอร์16 หรือ เบอร์18 บานประตูเปิด-ปิดได้ ขนาด 80x110x35 ซม.*
 2. สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางม้วนแข็งแบบอัตโนมัติขนาด 1 นิ้ว x 100 ฟุต (30 เมตร)
 3. บอลวาล์วขนาด 1 นิ้ว
 4. แองเกิ้ลวาล์วขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมข้อต่อทางจ่ายน้ำชนิดสวมเร็วทองเหลือง และฝาอุดพร้อมโซ่่
 5. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด 10 ปอนด์ หรือ 15 ปอนด์
 6. บานพับรุ่นสลัก
 7. กุญแจล็อคกดเด้ง
 8. กระจกเซฟตี้หนา 4 มม.
 9. หัวฉีดปรับฝอยขนาด 1 นิ้ว
 • หมายเหตุ: รับผลิตตู้ตามความต้องการ