มหาจักร เคมีคอล

ผลิตภ้ณฑ์มาตราฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
มอก. 332-2537 เครื่องดับเพลิงมหาจักร พิทักษ์ทรัพย์สิน

certบริการรับออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิง ระบบป้องกันอัคคีภัย

        รับออกแบบ, ติดตั้ง,ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาระบบป้องกันอัคคีภัย ทั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ ระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ และระบบแจ้งเตือนสัญญาณอัคคีภัย สำหรับอาคารคลังสินค้า อาคารโรงงาน อาคารสำนักงาน โรงแรม และอาคารขนาดใหญ่ โดยท่อ และอุปกรณ์การติดตั้งที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งบริการที่รวดเร็ว และทีมงานที่มีประสบการณ์ของเรา

ระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารต่าง ๆ

        กฎหมายกำหนดไว้ว่าอาคารที่เป็นอาคารสาธารณะ อาคารขนาดใหญ่และอาคารสูงต้องมีข้อกำหนดสำหรับการป้องกันอัคคีภัย ที่หลีกเลี่ยงมิได้เด็ดขาดแต่ใน อาคารพักอาศัยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เช่น คอนโดมิเนียมอพาร์ทเมนท์ ก็จำเป็นต้องมีระบบป้องกันอัคคีภัยตามสมควรไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อประโยชน์ และความปลอดภัยแก่ชีวิต และทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัย

การป้องกันอัคคีภัยมี 2 ลักษณะคือ

1) การป้องกันอัคคีภัยวิธี Passive คือ การวางผังอาคารให้สามารถป้องกันอัคคีภัยจากการเกิดเหตุสุดวิสัยได้
2) การป้องกันอัคคีภัยวิธี Active คือ การป้องกันโดยใช้ระบบเตือนภัย,การควบคุมควันไฟ,ระบายควันไฟและระบบดับเพลิงที่ดีเครื่องสูบน้ำแบบแนวนอน
เครื่องสูบน้ำแบบแนวตั้ง
ระบบโฟมดับเพลิง
สายฉีด-ปืนฉีดโฟมดับเพลิง
ระบบก๊าซ CO2
ระบบก๊าซ CO2 ดับเพลิง
ติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง
การติดตั้งระบบดับเพลิง