มหาจักร เคมีคอล

ผลิตภ้ณฑ์มาตราฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
มอก. 332-2537 เครื่องดับเพลิงมหาจักร พิทักษ์ทรัพย์สิน

cert



ข้อต่อและหัวฉีดน้ำดับเพลิง COUPLING&NOZZLE



ข้อต่อสายส่งน้ำ

ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิง


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • ข้อต่ออัดเกลียวอเมริกัน
 • ข้อต่อสวมเร็ว หัว-ท้าย ชนิดทองเหลืองและอลูมิเนียม ขนาด 1.5นิ้ว และ 2.5นิ้ว
 • Angle Valve(ประตูน้ำ) ขนาด 1.5นิ้ว และ 2.5นิ้ว
 • ข้อต่อข้างทางจ่ายน้ำ ชนิดทองเหลือง ขนาด 1.5นิ้ว และ 2.5นิ้ว
 • ฝาปิดตัวผู้และตัวเมีย ชนิดทองเหลือง
 • หัวรับน้ำเข้าอาคารขนาด 4นิ้ว x 2.5นิ้ว x 2.5นิ้ว พร้อมฝาปิด
 • มีให้เลือกหลายชนิด

หัวฉีดน้ำดับเพลิง
หัวฉีดน้ำดับเพลิง cert1
หัวฉีดน้ำดับเพลิง cert2

หัวฉีดน้ำดับเพลิง


รายละเอียดผลิตภัณฑ์


 • ด้ามจับที่กระชับมือ แบบด้ามปืน
 • คันโยก เปิด-ปิดน้ำ แบบ BALL VALVE สามารถเปิด-ปิดน้ำที่หัวฉีดได้โดยตรง
 • หัวฉีดน้ำดับเพลิงสามารถปรับเป็นลำตรง และม่านน้ำได้
 • สามารถใช้กับข้อต่อสวมเร็วได้ (QUICK COUPLING) ซึ่งจะมีข้อต่อสวมเร็วพร้อมกับหัวฉีด
 • เป็นหัวฉีดที่มีน้ำหนักเบา ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอย น้ำหนักเพียง 4.2 ปอนด์ (หรือ 1.9 กิโลกรัม)
 • สามารถใช้เป็นหัวฉีดน้ำยาฟองโฟมได้โดยเพิ่ม EDUCATORS AND FOAM TUBE
 • มีให้เลือกหลายรุ่น

มาตรฐาน NFPA 1964 STANDARD
มาตรฐานโดย FM APPROVED

...

หัวฉีดอื่นๆ




รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • หัวฉีดลำตรง ชนิดทองเหลืองและอลูมิเนียม ขนาด 1.5นิ้ว และ 2.5นิ้ว
 • หัวฉีดปรับฝอยชนิดทองเหลือง 1.5นิ้ว และ 2.5นิ้ว
 • มีให้เลือกหลายชนิด